Cava di sabbia.

 

cava1.jpg (13200 bytes)cava2.jpg (18183 bytes)

cava3.jpg (22471 bytes)cava4.jpg (18170 bytes)

cava6.jpg (33883 bytes)cava5.jpg (27802 bytes)